top of page

PT Cannabis Info Group

Public·16 members
Ian Gonzalez
Ian Gonzalez

Badminton: Tüytop oyununun faydaları, avadanlıqları və mühitləri.


Badminton nədir?
Badminton, raket və tüklü top ilə oynanan, tennisə bənzər bir idman oyunudur. 1992-ci ildən Olimpiya idman növü hesab olunan badminton, dünyada milyonlarla insanın maraqlanığı və zövq aldığı bir spordur. Badminton oyunu, hər yaşdan və bacarıqdan insanın asanlıqla öyrənib oynaya biləcəyi, eyni zamanda fiziki, psixoloji və sosial faydaları olan bir fəaliyyətdir.


Bu məqalədə siz badmintonun tarixi, qaydaları, faydaları və necə öyrənmək olacağı haqqında ətraflı məlumat əldə edəcəksiniz. Badmintona başlamaq üçün lazım olan bütün təlimatları və məsləhətləri burada tapacaqsınız.
badminton nədirBadmintonun tarixi
Badmintonun kökləri qədim zamanlara qədər gedir. Çinlilərin 5-ci əsrdə oynadığı Ti Jian Zi adlı oyun, badmintonun ilk prototipi hesab oluna bilir. Bu oyunda, raket yerinə əllər istifadə edilirdi və məqsəd tüklü topu yerdən qaldırmaq idi.


Badmintonun yaranması
Badminton adını İngiltərənin Badminton şəhərindən alır. Bu şehrin malikanasında 1873-cü ildë Hindistandan qayıdan ingilislër volan adlandırılan bir oyun oynamışlar. Bu oyunda, raketlërlë tüklü topu tor üzërindën keçirmëk lazım idi. Bu oyun tezliklë populyar oldu vë bütün ölkëyë yayıldı.


Badmintonun yayılması
Badmintonun qaydaları
Badminton oyunu, iki nəfər (tək) və ya dörd nəfər (cüt) arasında oynanır. Oyunun məqsədi, raketlərlə tüklü topu (şatl) rəqibin meydançasına düşürmək və rəqibin bunu geri qaytarmağını əngelləməkdir. Oyun, torun üstündən keçməli olan şatlların sayına görə hesablanır. Bir oyunçunun və ya cütün 21 xal toplaması lazımdır. Əgər hesab 20-20 olarsa, 2 xal fərq edən tərəf qalib gəlir. Əgər hesab 29-29 olarsa, ilk 30 xala çatan tərəf qalib gəlir.


badminton oyununun qaydaları nədir


badminton raketinin xüsusiyyətləri nədir


badminton meydançasının ölçüləri nədir


badminton topunun adı nədir


badminton necə oynanır və hansı faydaları var


badminton federasiyası nədir və nə zaman qurulub


badminton idmanının tarixi nədir


badminton oyununda hansı terminlər istifadə olunur


badminton oyununda hansı komandalar və oyunçular var


badminton oyununda hansı yarışlar və kuboklar keçirilir


badminton oyununda hansı texnikalar və zərbələr var


badminton oyununda hansı hündürlük və sürət tələb olunur


badminton oyununda hansı strategiyalar və taktikalar işlədilir


badminton oyununda hansı qadağalar və cəzalar var


badminton oyununda hansı mühit və şərait lazımdır


badminton oyununda hansı avadanlıq və geyimlər istifadə edilir


badminton oyununda hansı qaliblik və xal hesablaması var


badminton oyununda hansı hakimlər və yardımçılar var


badminton oyununda hansı etiket və davranış qaydaları var


badminton oyununda hansı sağlamlıq və tibbi tədbirlər var


badminton oyunu ilə bağlı maraqlı faktlar nədir


badminton oyunu ilə bağlı ən yaxşı kitablar nədir


badminton oyunu ilə bağlı ən yaxşı videolar nədir


badminton oyunu ilə bağlı ən yaxşı saytlar nədir


badminton oyunu ilə bağlı ən yaxşı təlimçilər nədir


badminton oyunu ilə bağlı Ən yaxşı klublar nədir


badminton oyunu ilə bağlı Ən yaxşı idmançılar nədir


badminton oyunu ilə bağlı Ən yaxşı reytinqler nədir


badminton oyunu ilə bağlı Ən yaxşı rekordlar nədir


badminton oyunu ilə bağlı Ən yaxşı mükafatlar nədir


badminton oyununu necə öyrənmek olar


badminton oyununu necə inkişaf etdirmek olar


badminton oyununu necə mütala etdirmek olar


badminton oyununu necë üstünlük qazanmaq olar


badminton oyununu necë keyfiyyetli şkildë izlemek olar


badminton oyununu necë keyfiyyetli şkildë çekmek olar


badminton oyununu necë keyfiyyetli şkildë paylaşmaq olar


badminton oyununu necë keyfiyyetli şkildë tahlil etmek olar


badminton oyununu necë keyfiyyetli şkildë şerh etmek olar


badminton oyununu necë keyfiyyetli şkildë törtdüzmek olar


badminton idmanının digër idmanlara üstünlüyü nedi?


Badmintonda baş veren Ən maraqlı hadiseler nedir?


Badmintonun şərtləri
Badminton oyunu üçün lazım olan şərtlər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:


Şart


Açıqlama


Raket


Badminton raketkası, hafif vë sağlam bir çerçivëdën vë teli ilë örtülmüş bir başlıqdan ibarëtdir. Raketin uzunluğu maksimum 68 sm, eni maksimum 23 sm ola bilër. Raketin ağırlığı isë 70-95 qram arasında dëyişir.


Şatl


Badminton topu, tüklü vë ya plastik bir başlıqdan vë ona birlëşmiş 16 tükdan ibarëtdir. Şatlların ağırlığı 4.74-5.50 qram arasında olmalıdır. Şatlların rәngi isә ağ vә ya sarı ola bilër.


Tor


Badminton toru, meydançanın ortasından gәrәkli yüksәklikdә gәrginlәşdirilmiş bir şәbәkәdir. Torun hündürlüyü meydançanın kәnarlarında 1.55 m, ortasında isә 1.524 m olmalıdır. Torun eni isә 6.1 m olmalıdır.


Meydança


Badminton meydançası, düz vë yaxşı işıqlandırılmış bir sahәdir. Meydançanın uzunluğu 13.4 m, eni isә tәk oyunlar üçün 5.18 m, cüt oyunlar üçün isә 6.1 m olmalıdır. Meydança torla iki hissәyә bölünür vë hәr hissәnin ortasında bir xәtt çәkilir.


Badmintonun meydançası
Badminton meydançasının şеkilli görünüşü aşağıdakı kimi olur:Badmintonun topu vë raketkası
Badmintonun topu vë raketkası
Badminton topu vë raketkasının şеkilli görünüşü aşağıdakı kimi olur:Badmintonun faydaları
Badminton oynamanın bir çox faydası var. Badminton, hem fiziki, hem psixoloji, hem de sosial baxımdan insan sağlamlığına təsir edir. Badmintonun faydalarını üç bölmədə nəzərdən keçirək:


Fiziki faydaları
Badminton oynamak, insanın fiziki cəhətdən daha güclü vë sağlam olmasına kömәk edir. Badminton oynayan insanlar aşağıdakı fiziki faydaları əldə edirlәr:


 • Badminton, kalori yandırmaq üçün әla bir yoldur. Bir saat badminton oynayan bir insan, tәxminәn 450-500 kalori yandırır. Bu da badmintona kilo vermәk istәyәnlәr üçün ideal bir idman növü etiraf edir. • Badminton, qan dövranını yaxşılaşdırır vë ürәk-damar sisteminin sağlamlığını artırır. Badminton oynayan insanlarda ürәk xәstәliklәri riski azalır vë qan təzyiqi normallaşır. • Badminton, әsasәn bütün bәdәn әzәlәrini işlәtdiyi üçün, insanın bәdәnini formada saxlayır vë kaslarını güclәndirir. Badminton oynayan insanlarda boyun, bel, omuz vë baldır ağrıları azalır vë postura yaxşılaşır. • Badminton, insanın rеflekslәrini, koordinasiyasını, balansını vë sürәtini artırır. Badminton oynayan insanlar daha cеvabkar, mühәrrik vë zәrif olurlar. • Badminton, insanın immun sistemini güclәndirir vë xәstәliklәrə qarşı müqavimətini artırır. Badminton oynayan insanlarda soyuqalmazlıq, grip, astma kimi xәstәliklәr daha az rast gәlinir.Psixoloji faydaları
Badminton oynamak, insanın psixoloji cəhətdən daha mütənasib vë xoşbəxt olmasına kömәk edir. Badminton oynayan insanlar aşağıdakı psixoloji faydaları əldə edirlәr:


 • Badminton, stresi azaltmaq üçün Əla bir yoldur. Badminton oynayan insanlar, gündəlik problemlərindən uzaqlaşaraq, zövq vë əyləncə alırlar. Badmintonda endorfin hormonu ifraz olunur ki, bu da insanın ruh halını yaxşılaşdırır.Psixoloji faydaları
Badminton oynamak, insanın psixoloji cəhətdən daha mütənasib vë xoşbəxt olmasına kömәk edir. Badminton oynayan insanlar aşağıdakı psixoloji faydaları əldə edirlәr:


 • Badminton, stresi azaltmaq üçün Əla bir yoldur. Badminton oynayan insanlar, gündəlik problemlərindən uzaqlaşaraq, zövq vë əyləncə alırlar. Badmintonda endorfin hormonu ifraz olunur ki, bu da insanın ruh halını yaxşılaşdırır. • Badminton, özünügüvəni artırmaq üçün faydalıdır. Badminton oynayan insanlar, öz bacarıqlarını vë nailiyyətlərini göstərərәk, özünügüvənliliklәrini yüksəldirlәr. Badmintonda mübarizә vë mәğlubiyyәt tәcrübәsi dә insanın xarakterini güclәndirir. • Badminton, yaddaşı güclәndirmәk üçün Əla bir yoldur. Badminton oynayan insanlar, raket vë topun hәrəkәtini izlәyәrәk, yaddaş vë diqqәt bacarıqlarını artırırlar. Badmintonda qarşıdakının hәrәkәtini tәxmin etmәk dә insanın analitik düşüncәsini inkişaf etdirir. • Badminton, kreativliyi artırmaq üçün faydalıdır. Badminton oynayan insanlar, raket vë topun hәr an dәyişən vəziyyətinә uyğun olaraq, yeni taktik vë texnikalar yaradırlar. Badmintonda müxtәlif vuruluşlar vë hücumlar dә insanın kreativ düşüncәsini stimullaşdırır. • Badminton, ruhi sağlamlığı qorumaq üçün Əla bir yoldur. Badminton oynayan insanlar, depresiya, kabus, narahatlıq kimi ruhi problemlәrdәn uzaqlaşırlar. Badmintonda keyfiyyətli zaman keçirmәk dә insanın ruhi baxımından daha sakin vë mütmain olmasına kömәk edir.Sosial faydaları
Badminton oynamak, insanın sosial cəhətdən daha aktiv vë münasib olmasına kömәk edir. Badminton oynayan insanlar aşağıdakı sosial faydaları əldə edirlәr:


 • Badminton, yeni dostlar edinmәk üçün Əla bir yoldur. Badminton oynayan insanlar, eyni maraq vë zövqü bölüşdüklәri digәr insanlarla tanış olurlar. Badmintonda raket vë topun paylaşılması dә insanların bir-birinе qarşı hörmЄtli vë dostca davranmasına sЄbЄb olur.Sosial faydaları
Badminton oynamak, insanın sosial cəhətdən daha aktiv vë münasib olmasına kömәk edir. Badminton oynayan insanlar aşağıdakı sosial faydaları əldə edirlәr:


 • Badminton, yeni dostlar edinmәk üçün Əla bir yoldur. Badminton oynayan insanlar, eyni maraq vë zövqü bölüşdüklәri digәr insanlarla tanış olurlar. Badmintonda raket vë topun paylaşılması dә insanların bir-birinе qarşı hörmЄtli vë dostca davranmasına sЄbЄb olur.Badminton, komand


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page